Anmälan till demensutbildning

LÄS MER

Är du anhörig och vill gå en demensutbildning anmäler du dig via denna e-tjänst. Du kan välja att delta på plats eller digitalt via Teams. 

Utbildningen hålls av Laholms kommuns demensteam under tre tillfällen på Anhörigcentrum, Järnvägsgatan 3 i Laholm. Under tillfällena kommer vi prata om:

  • Fakta och orsaker
  • Anhörigrollen
  • Bemötande
  • Tips och råd

Vad händer när du har skickat in ärendet?
En anhörigkonsulent kommer att kontakta er för mer information. 

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@laholm.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa