Vklass grundskola

LÄS MER

 Samtliga grundskolor använder Vklass för:

  • nyheter och meddelanden till vårdnadshavare och elever
  • elevens individuella utvecklingsplan, åk 1-5  

Respektive skola, lärare och fritidshemspersonal avgör om och hur  Vklass även används för:

  • planering  av undervisningen (exempelvis i form av prov, uppgifter och läxor)
  • kontinuerlig dokumentation av elevers utveckling och resultat

Länk för att logga in i Vklass 

De flesta skolor använder också Microsoft Teams eller Google Classroom.

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation eller Användarnamn/lösenord