Vklass grundskola

LÄS MER

Samtliga grundskolor använder Vklass för:

  • nyheter och meddelanden till vårdnadshavare och elever
  • elevens individuella utvecklingsplan, åk 1-5  

Respektive skola, lärare och fritidshemspersonal avgör om och hur  Vklass även används för:

  • planering  av undervisningen (exempelvis i form av prov, uppgifter och läxor)
  • kontinuerlig dokumentation av elevers utveckling och resultat

De flesta skolor använder också Microsoft Teams eller Google Classroom.

Frågor om e-tjänsten

Veronica Johansson
veronica.johansson@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.och.ungdomnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation