Följ och komplettera dina miljöärenden

LÄS MER

E-tjänst för att titta på handlingar, skicka in kompletteringar eller skicka meddelande i dina miljöärenden. Notera att du måste vara registrerad som en part i ärendet för att kunna använda tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se