Anmälan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel/växtnäring samt lagring av växtnäring eller foder inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Blankett för tillstånd för spridning av växtnäring eller växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, samt lagring av foder eller växtnäring inom vattenskyddsområde.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se