Lägg till intressent till ditt byggärende

LÄS MER

Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson göra det här.
Denna e-tjänst ger även möjlighet att lägga till en ny kontaktperson i ärendet.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se