Anmälan enligt miljöbalken om djurhållande verksamhet

LÄS MER

Blankett för anmälan om djurhållande verksamhet över 100 djurenheter.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se