Ansökan om ÅVC-kort för företag, verksamhet och ekonomiska föreningar (Ahla återvinningscentral)

LÄS MER

Företag, verksamheter, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar är välkomna till Ahla återvinningscentralen. Besöken kräver ett ÅVC-kort för inpassering och faktureras enligt aktuell taxa. Företag kan lämna samma avfall som privatpersoner, med undantag av farligt avfall, med max 3 m3 eller 3,5 ton/besök. Vill man lämna mer än 3 m3 eller 3,5 ton, dvs tungt fordon, ska avfallet köras över vågen och faktureras enligt prislista.
Som ägare av flerbostäder bedriver du verksamhet. När du själv lämnar avfall från hyresgästerna betraktas detta som ett verksamhetsavfall och då måste du lösa ett företagskort. Anlitas en entreprenör gäller samma regler. Avfall som kommer från hushållen i flerbostäder och lämnas av hyresgästen själv har 6 fria besök per hushåll och kalenderår.

Frågor om e-tjänsten

Avfallsenheten
avfallservice@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se