Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Blankett för ansökan om dispens inom strandskyddat område.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se