Ansökan om god man eller förvaltare

LÄS MER

Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina närmast anhöriga göra det åt dig. Ansökan skickas till tingsrätten, som sedan beslutar. Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka, kan anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialnämnden. De anmäler till överförmyndaren, som efter prövning ansöker till tingsrätten.

Laholm har tillsammans med Halmstad, Hylte och Båstad ett gemensamt överförmyndarkansli. Vill du göra en ansökan blir du länkad till Halmstad kommuns hemsida.