Ansökan om dispens från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall eller brännbart avfall

LÄS MER

Blankett för ansökan om dispens från kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall eller brännbart avfall.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se