Intresseanmälan att vara familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, eller jourhem

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du anmäla intresse att vara familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, eller jourhem. 

Vill du ha mer information om vad det innebär att vara något av ovanstående, klicka här

E-tjänsten består av två delar - ett självtest och ett formulär för intresseanmälan som fylls i av intresserad privatperson.