Anmälan om cisterner

LÄS MER

Blankett för anmälan om cisterner utanför vattenskyddsområde.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se