Beställning av Arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg/betyg Laholms kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Laholms kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg

  • Ett arbetsgivarintyg är en särskild blankett som bland annat A-kassan och Försäkringskassan behöver för att kunna fastställa din årsinkomst. Intyget behövs exempelvis när du ska ansöka om arbetslöshetsersättning.
  • Ett tjänstgöringsintyg beskriver vilken typ av anställning du har eller har haft. Intyget behövs exempelvis när du ska söka utbildning eller nytt arbete
  • Ett tjänstgöringsbetyg beskriver vilken typ av anställning du har eller har haft tillsammans med ett omdöme från ansvarig chef. Intyget behövs exempelvis när du ska söka utbildning eller nytt arbete

Uppgifter att ha till hands

För att kunna genomföra denna beställning behöver du följande uppgifter:

  • datumperioden intyget ska gälla för
  • kontaktuppgifter
  • om det gäller ett arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg

Vad händer när du skickat in ärendet?

Beställningen tas emot av verksamheten för HR & Lön och behandlas i den ordning de kommer in, Handläggningstiden är 10 arbetsdagar.

Intyget kommer bifogas direkt i e-tjänsten där du kan hämta det digitalt.

Frågor om e-tjänsten

Elisa Hyrkäs
elisa.hyrkas@laholm.se
0430-15000

Personuppgiftsansvarig

Maria Svejd
Maria.svejd@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa