Utförandeintyg enskilt avlopp

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du: 

  • Skicka in utförandeintyg och foton på färdig avloppsanläggning

För att kunna skicka in måste du vara registrerad med ditt personnummer som en part i ärendet hos kommunen antingen som privatperson eller som företagsombud. 

Vill du inte använda e-tjänsten finns det även en blankett som du kan antingen skicka via post eller mejl till miljöenheten.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se