Ansökan om stödjande insatser för barn och unga till socialtjänsten

LÄS MER

E-tjänst och blankett för ansökan om stödjande insatser för barn/unga till socialtjänsten.

Gäller din ansökan ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, läs mer på Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - Laholms kommun

Frågor om e-tjänsten

Systemförvaltare
socialnamnden@laholm.se
0702880214

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@laholm.se