Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se