Beställning av friskvårdskort

LÄS MER

Blanketter för beställning av friskvårdskort. Två separata blanketter beroende på om du beställer från privat företag eller Region Halland.

Frågor om e-tjänsten

Folkhälsocentrum
folkhalsocentrum@laholm.se
043015300

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och folkhälsonämnden
kultur.och.folkhalsonamnden@laholm.se