Ansökan om träningstider på konstgräsplan

LÄS MER

Nu är det dags att ansöka om träningstider på våra två konstgräsplaner för säsongen 2023/2024. Säsongen pågår från 1 november - 31 mars. Följande anläggningar finns tillgängliga för bokning under säsongen:

Glänninge Park konstgräsplan

Veinge konstgräsplan

Notera att nyckel behövs till omklädning och belysning, kontakta fritidsenheten för detta. 

Har du frågor kring bokning av lokaler vänligen kontakta fritidskonsulent Marita Grahn, 0430 - 151 70 (vardagar 09:00 - 12:00), fritidsbokning@laholm.se 

Riktlinjer vid uthyrning

  • Kom ihåg att tider som förening blivit tilldelade och som sägs upp eller står tomma när säsongen börjat kommer att debiteras föreningen terminen ut. Även om tiden debiteras föreningen kan den tilldelas annan sökande.
  • Vid ändring av start och/eller slutdatum gäller 2 veckors uppsägningstid.
  • Avbokning av enstaka tider eller arrangemang ska göras senast 1 vecka före, annars debiteras full hyreskostnad.

Båda fotbollsplaner är öppna alla dagar under hela bokningsperioden.  Kom ihåg att inga helgdagar eller lov tas bort från bokningen om ni inte anger detta.

För taxor och avgifter se här, Hyror & avgifter - Laholm

 

Frågor om e-tjänsten

Marita Grahn
fritidsbokning@laholm.se
0430 - 151 70

Personuppgiftsansvarig

Kultur-och utvecklingsnämnden
kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • För förening i Laholms kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa