Vklass förskola

LÄS MER

Samtliga förskolor använder Vklass för:

  • nyheter och meddelanden till vårdnadshavare 
  • omsorgsschema

Respektive förskola avgör om och hur  Vklass även används för:

  • pedagogiska planeringar  och 
  • dokumentation av verksamheten

 

Frågor om e-tjänsten

Ida Eriksen
ida.eriksen@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdsomnämnden
barn.och.ungdomnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation