Vklass förskola

LÄS MER

Omsorgsschema och Nyheter finns nu i Edlevo

Respektive förskola avgör om och hur  Vklass även används för:

  • pedagogiska planeringar  och 
  • dokumentation av verksamheten

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation