Ansökan om inackorderingsbidrag, avser läsåret 23/24

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som går på gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan ansöka om inackorderingsbidrag. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Myndig elev (fyllda 18 år) ansöker om inackorderingsbidrag själv i denna tjänst. När elev är under 18 ska vårdnadshavare ansöka om inackorderingsbidrag i denna tjänst.

Inackorderingsbidrag kan sökas om eleven

  • studerar heltid på en skola med offentlig huvudman
  • bosätter sig i den kommun där skolan är belägen
  • har 50 kilometer eller mer mellan sin folkbokföringsadress och skola eller har mer än tre timmars restid per dag
  • är förstahandsmottagen, det vill säga att utbildningen inte finns i Laholm eller inom samverkansavtal Halland eller samverkansavtal Båstad, eller har sökt utbildning med riksintag

Elev kan också få inackorderingsbidrag om föräldrarna har flyttat till en annan ort eller om de bor utomlands.

OBS: Vid flytt eller avbrutna studier är du som elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Laholms kommun.

 

​Så här ansöker du om inackorderingsbidrag

  • Ansökan sker genom att fylla i denna E-tjänst, och görs senast den 1 oktober inför varje nytt läsår. De flesta studierna sker över tre läsår, vilket innebär tre ansökningar.

 

Frågor om e-tjänsten

Annika Nyberg
annika.nyberg@laholm.se
070 320 17 37

Personuppgiftsansvarig

Kultur och utvecklingsnämnden
kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa