Ansökan om kontantersättning eller resekort vid avstånd 3-6 km (särskilda skäl) - dagliga resor gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
 • Denna e-tjänst används vid:
  • ansökan för att erhålla kontantersättning, exempelvis om tåg- eller bussförbindelse saknas (skäl behöver anges).
  • ansökan om resekort där avståndet mellan folkbokföringsadressen och Osbecksgymnasiet är 3-6 km (särskilda skäl behöver anges).
 • För att ansöka utifrån punkterna ovan krävs att du är myndig elev eller vårdnadshavare till elev. 
 • Ansökan gäller för gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Ansökan om resekort för dagliga resor till och från gymnasiet gör du här: https://e-tjanster.laholm.se/resekort

Mer utförlig information om rätten till resekort eller kontantersättning finns på sidan Resa och inackordering - Laholm

 • För att garantera resekort från skolstart ska ansökan vara inkommen senast den 1 augusti. 
 • Ansökan för kontantersättning ska vara inkommen senast den 15 oktober respektive den 15 mars för den termin som ansökan avser.
 • Ansökan görs för ett läsår i taget.

Kultur- och utvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt studiestödslagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till ersättning för dagliga resor. Kultur- och utvecklingsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. 
Inom Kultur- och utvecklingsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos Kultur- och utvecklingsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   

 


 

 

Frågor om e-tjänsten

Annika Nyberg
annika.nyberg@laholm.se
0703201737

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utvecklingsnämnden
kultur.och.utvecklingsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Elev folkbokförd i kommunen
 • Du som ansöker är myndig elev eller vårdnadshavare till elev

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa